BoligNæstved

Strategi

BOLIGNÆSTVED har gennem 2014 og foråret 2015 arbejdet på at formulere en flerårig strategi.

Det er blevet til Strategi 2015-2020, der blev godkendt af repræsentantskabet den 28. maj 2015. Organisationsbestyrelsen arbejder sammen med direktøren om at formulere konkrete målsætninger og prioritere blandt disse.

Læs mere her