BoligNæstved

Strategi

Repræsentantskabet i BOLIGNÆSTVED godkendte den 13. august 2020 ny strategi for perioden 2021-2025.
Læs strategien her

Organisationsbestyrelsen evaluerer årligt de opnåede resultater i forhold til de besluttede målsætninger.
Se de aktuelle målsætninger her 

Organisationsbestyrelsen nedsatte i 2020 en arbejdsgruppe, som med afsæt i BOLIGNÆSTVEDs strategi vedrørende klima, miljø og bæredygtighed har udarbejdet et mere detaljeret oplæg til indsatsen fra beboere, bestyrelser og medarbejdere.
Det er vigtigt at passe på vores klode og bidrage til at skabe de bedst mulige betingelser for miljøet og beboerne samtidig med at huslejen er på et niveau, der ligeledes er bæredygtigt – dvs. til at betale -  for den enkelte lejer. 
Læs bæredygtighedsagendaen her