BoligNæstved

Vagtordning

Hvis der uden for almindelig arbejdstid, opstår akutte problemer i dit lejemål/bebyggelse,

skal du ringe til Redningsberedskabet på tlf. 55 72 08 05.

Det skal pointeres, at det kun er i absolutte nødsituationer, du skal ringe til Redningsberedskabet.

Al almindelig anmeldelse af reparationsarbejde, skal fortsat ske til dit driftscenter.


Misbrug vil kunne medføre krav om betaling.