BoligNæstved

Vagtordning

Hvis der uden for almindelig arbejdstid, opstår akutte problemer i Deres lejemål/bebyggelse,

skal De ringe til Redningsberedskabet på tlf. 55 72 08 05.

Det skal pointeres, at det kun er i absolutte nødsituationer, De skal ringe til Redningsberedskabet.

Al almindelig anmeldelse af reparationsarbejde, skal fortsat ske til Deres ejendomsmesterkontor.


Misbrug vil kunne medføre krav om betaling.