BoligNæstved

Når du skal flytte, gælder der følgende regler

Hvordan siger jeg op:

Du skal sende eller aflevere en skriftlig opsigelse til BOLIGNÆSTVED, eller du kan bruge opsigelsesblanketten, klik her.
 
Der er 3 måneders opsigelse til den første i en måned. Det står i ”Lov om leje af almene boliger”, §88, stk. 1.

Eksempel:
Modtager BOLIGNÆSTVED, din opsigelse den 5. april, så tæller de 3 måneders opsigelse fra den 1. maj, og du hæfter for lejemålet indtil den 1. august.

Du kan selvfølgelig godt flytte før din opsigelsesdato. Hvis du vil flytte tidligere, så skriv hvilken dato, lejemålet er tomt og fraflyttet, og vi vil starte udlejningen af lejemålet straks.

Eksempel:
Opsigelsen modtages den 1. maj og lejemålet ønskes genudlejet så hurtigt som muligt, hvilket er til den 15. juni. Lejemålet skal så være tømt pr. 1. juni - perioden 1.juni til 15. juni er istandsættelsesperiode, hvor fraflytter iflg. lejekontrakten hæfter for leje m.v. - Frigørelsesdatoen vil stadig være 1. august. Får vi lejemålet udlejet pr. 15. juni, vil fraflytter blive frigjort pr. 15. juni - men som udgangspunkt hæfter fraflytter for 3 måneder.

Din ægtefælle, medlejer eller samlever/kæreste skal også skrive under på brevet/blanketten med din opsigelse.

Vi sender altid en bekræftelse på en modtaget opsigelse. Så på denne måde kan du sikre dig, at brevet/blanketten er kommet frem.

Hvis du opsiger din lejlighed via e-mail, betragter vi dette som en orientering, og vi vil skriftlig bekræfte modtagelsen eller sende dig et opsigelsesskema. De 3 måneders opsigelse regnes fra dato for modtagelse af mail.
Opsigelsen er dog IKKE accepteret, før vi har modtaget den underskrevne opsigelsesbekræftelse/opsigelsesblanket retur.

Du skal huske at oplyse:
- din nye adresse, så vi kan sende en flytteopgørelse
- bank og kontonr. hvor vi kan indsætte et evt. tilgodehavende iflg. flytteopgørelsen.

Er du opnoteret på oprykningsventelisten udgår din opnotering, når BOLIGNÆSTVED modtager din opsigelse.

Du er altid velkommen til at henvende dig til BOLIGNÆSTVED, hvis du har spørgsmål om din opsigelse og fraflytning.

Fraflytningssyn:

Du vil blive indkaldt til et fraflytningssyn. Det er en aftale om en dato og et tidspunkt, hvor du og ejendomsmesteren sammen gennemgår boligen. Du skal indkaldes skriftligt, med mindst 1 uges varsel, og dato og tidspunkt skal ligge 14 dage før udlejning til ny lejer.