BoligNæstved

Hvordan klager jeg?

Du indsender en skriftlig klage til: BOLIGNÆSTVED Kindhestegade 12, 1., 4700 Næstved, info@bolignaestved.dk

Hvis henvendelsen ikke sker skriftlig, vil klagen blive afvist. Det skal præciseres, at BOLIGNÆSTVED repræsenterer begge parter i en klagesag. Hvis administrationen skønner, at en klage ikke er berettiget, f.eks. en klage over ting som betragtes som almindelig adfærd eller støj, vil henvendelsen blive afvist.  

Klagebrevet skal indeholde fulde navn og adresse på den/de beboere, der klages over. Ligeledes skal der klart fremgå, hvad der klages over, ligesom der, især ved klager over støjgener, skal oplyses dato og tidspunkt for, hvornår generne er foregået. Tidspunkterne er vigtige a.h.t. eventuelt videre behandling i Beboerklagenævnet.

Du kan se nærmere informationer om procedure for behandling af klagesager her.