BoligNæstved

Søger du midlertidig bolig?

Afd. 308 Gaulumparken skal renoveres

Opsagte boliger i Gaulumparken - Kattekæret og Hovledet vil derfor blive udlejet på midlertidige lejekontrakter med forventet slutdato den 30. april 2020 og ved udløb af disse kontrakter bliver man ikke genhuset.

Der vil stadig være udlejning via oprykningsventelisten.

Hvis du er interesseret i at leje en bolig på en midlertidig lejekontrakt, kan du sende en mail til Info@bolignaestved.dk med navn, adresse, tlf.nr., og hvor mange personer der er i din husstand.