BoligNæstved

Om ventelisten

Almindelig venteliste / oprykningsventeliste

Almindelig venteliste (ekstern)
Selskabets ledige boliger udlejes til de boligsøgende der i længst tid har været opskrevet på den almindelige venteliste.

Oprykningsventeliste (intern)
Oprykningsventelisten er forbeholdt lejere, der allerede er beboere i selskabet.
Boligtagere i afdelingen har fortrinsret til afdelingens lejligheder forud for andre lejere i selskabet.
Derefter har:
Boligtagere i selskabet fortrinsret forud for andre ansøgere.

Fortrinsret:
Boligtagere (egne lejere) i afdelingen har fortrinsret til afdelingens lejligheder, forud for andre lejere i selskabet.
Derefter har:
boligtagere (egne lejere) i selskabet fortrinsret forud for andre ansøgere
Fortrinsretten er betinget af:
• at du er opnoteret på oprykningsventelisten
• at den nuværende lejlighed frigives
• at du har boet i din nuværende lejlighed i 2 år. 

Boligtagere, som fraflytter en bolig på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold, har fortrinsret til ledige boliger i boligorganisationen i den pågældende kommune i op til 1 år under iagttagelse af en evt. aftale efter § 4 i Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Fortrinsretten forudsætter, at den boligsøgendes barn under 18 år fortsat bor hos den anden af forældrene i en af Boligorganisationens afdelinger i kommunen.


Regler for optagelse på ventelisten

Hvert år fremsendes indbetalingskort på venteliste-/oprykningsventelistegebyr (fornyelse), på kr. 200. Det er vigtigt, at vi altid har din korrekte adresse. Modtager vi ikke ventelistegebyret, eller får vi indbetalingskortet retur fra postvæsnet, vil du blive slettet fra ventelisterne efter betalingsfristens ophør. Denne regel er ufravigelig.

Der skal ikke betales gebyr for optagelse på venteliste til ungdomsboliger, men ansøgningen skal fornyes hver 3. måned, for at være gyldig. Der gælder særlige kriterier for, i hvilken rækkefølge, ansøgere får tildelt ungdomsboliger.

Får du en bolig via dit medlemsnr. på ventelisten – udgår din ansøgning og du skal indgive en ny ansøgning og betale et nyt opnoteringsgebyr, hvis du igen vil på ventelisterne.

VIGTIGT:
Det er ikke tilladt at holde hunde i BOLIGNÆSTVEDs afdelinger der strider imod hundeloven
Du kan se hvor du må holde husdyr her